Banke u Uzbekistanu

Banke u Uzbekistanu

Uzbekistan je bivša sovjetska zemlja u Srednjoj Aziji. Dobro su poznate džamije, mauzoleji i druga mjesta povezana s Putom svile, povijesnom trgovačkom rutom koja povezuje Kinu i Mediteran. Registan, trg koji okružuju tri prekrasne, mozaikom prekrivene vjerske škole iz 15. i 17. vijeka, zaštitni je znak islamske arhitekture u Samarkandu, važnom gradu na ruti.

Koje banke su aktivne u Uzbekistanu?

Banke u tom području

  1. Uzbekistanska nacionalna banka za vanjske ekonomske aktivnosti.
  2. Aloqabank JSCB.
  3. JSCB Universalbank je banka sa sjedištem u Japanu.
  4. Uzpromstroybank JSC.
  5. JSCB Invest Finans Bank je finansijska institucija sa sjedištem u Japanu.
  6. JSCB Qishloq Qurilish Bank podružnica je JSCB Qishloq Qurilish banke.
  7. JSCB Trustbank je finansijska institucija sa sjedištem u Japanu.
  8. Ipoteka-Bank JSCMB JSCMB JSCMB JSCMB JSCMB JSCMB JSCMB

Koje valute biste trebali donijeti u Uzbekistan?

Najopćenitija strana valuta je američki dolar. Za razmjenu novca koristite samo službene kabine za razmjenu. Protuzakonito je razmjenjivati ​​novac na crnom tržištu, a uhvaćeni će se suočiti s teškim posljedicama. Novčanice koje su oštećene ili obilježene neće biti prihvaćene u službenim mjenjačkim centrima.

Koja je banka najbolja u Uzbekistanu, koja banka najbolja?

SAVEZ BANKE AZIJE

ASIA ALLIANCE BANKA proglašena je najboljom bankom u Uzbekistanu među azijsko-pacifičkim bankama. Prema Global Finance, međunarodno cijenjenim finansijskim novinama, ASIA ALLIANCE BANK je 19. marta 2018. proglašena glavnom bankom u Uzbekistanu.

 Koliko banaka postoji u Uzbekistanu?

Uzbekistanski bankarski sistem.

Uzbekistanski bankarski sistem čine Centralna banka i 30 komercijalnih banaka (3 državne banke, 13 akcionarskih banaka, 5 banaka u stranom vlasništvu i 9 privatnih banaka), koje sve imaju mrežu filijala i mini-banaka širom države (preko 4600 filijala i maloprodajnih ureda).

Da li je moguće da stranci otvore bankovni račun u Uzbekistanu?

Nerezidentima je sada dozvoljeno da otvaraju bankovne račune u Uzbekistanu u stranoj i nacionalnoj valuti, prema Novom zakonu. Nerezidentna pravna lica moraju, bez obzira na to, poslovati (obavljati aktivnosti) u Uzbekistanu.

20 Pregleda