Kako emigrirati u Evropu?

Da biste emigrirali u Evropu možete:
 
  • Studija se prijavljuje za studiranje na evropskom univerzitetu.
  • Obučite se ili volontirajte u nekoj evropskoj zemlji.
  • Nabavite neki ugovor ili sezonski posao.
  • Radite kao univerzitetski istraživač
  • Radite za međunarodnu kompaniju
  • Imati neke kvalifikacije koje odgovaraju slobodnim radnim mjestima u Evropi 
Ako planirate useliti u Europu, provjerite popis imigracijskih zahtjeva za različite radnike. Takođe možete proći kroz stranicu Evropske komisije da biste saznali sve kriterijume imigracionog procesa. Šest različitih kategorija trebaju različita iskustva i kvalifikacije za odlazak u Evropu.
 

Kako imigrirati u Evropu?

 
Ovdje je popis svih kategorija koje će vaš imigracijski proces učiniti lakim i efikasnim. Prođite kroz isto i riješite svoje upite.
 

Imigracija studenata

 
Možete se preseliti u državu na više studije i započeti honorarni posao kako biste ispunili svoje osnovne potrebe. Mnogi studenti koji nastavljaju visoko obrazovanje imaju pravo na useljenje. Neki od studenata imaju pravo na zaposlenje nakon što su godinu dana boravili u zemlji.
 

Pripravnici ili volonteri

 
Nije lako emigrirati u neku evropsku zemlju kao volonter ili pripravnik. Morate dati pravni dokument u kojem se navodi da ćete raditi za organizaciju, a posao/obuka neće biti plaćeni u tom periodu. Takođe morate priložiti odgovarajuća dokumenta u kojima se navodi da ste stabilni i da snosite sve životne troškove tokom perioda obuke. Nemate pravo na posao sa punim ili skraćenim radnim vremenom. Tačan proces mora slijedi volonteri.
 

Ugovorni ili sezonski radnik

 
Takođe možete raditi kao zaposlenik za određenu sezonu ili na ugovor od 6 mjeseci. U tom slučaju morate pokazati potvrdu o zaposlenju u kojoj je jasno navedeno vrijeme i radni zahtjevi. Takođe morate popuniti zahtjev za vizu za evropsku državu gdje možete leti i biti rezident tokom sezone.
 

Imigrirajte kao istraživač

 
Također možete leti u zemlju kao istraživač i nastavite sa izradom izvještaja za svoje istraživanje sa cijenjenom organizacijom. Kao istraživač, morate boraviti najmanje godinu dana u zemlji. Takođe možete pohađati neke časove na određeno radno vrijeme dnevno. To će biti nova prilika kao useljenik gdje možete popuniti izvještaj i dopustiti diplomu biti nastavljeno i završeno.
 

Korporativni transferi

 
Mnoge međunarodne kompanije imaju pravo premjestiti svoje podobne zaposlenike u zemlju i iz nje. U tom slučaju morate priložiti dokument o prijenosu koji je dostavila kompanija. Možete navesti i smještaj obezbeđuje kompanija ili vi snosite troškove. Detaljne detalje provjerite na službenoj web stranici evropske imigracije.
 

Imigrirajte kao profesionalni pojedinac

 
Ako imate višu ili visoku stručnu spremu, imate pravo da migrirate u Evropu sa pismom o plaćenom poslu. Na osnovu diplome možete ostati u zemlji i nastaviti posao. Prag najmanjeg iznosa plaćenog posla za svakog nosioca diplome različit je za različite zemlje koje to mogu biti provjereno sa zvaničnog sajta. Morate dobiti plaćenu ponudu za posao kasnije sa datumom pridruživanja prije podnošenja zahtjeva za vizu i ispunjavanja drugih formalnosti.