Kako podnijeti zahtjev za azil u Kini?

You can apply for asylum in China to the border police. You can apply directly to the immigration department of the police after entering the border of China. After proving your status, your application is submitted to the Regional Immigration Board for approval.

Kako podnijeti zahtjev za azil u Kini?

Political asylum refers to the behavior of the state to allow entry, residence and protection of foreigners who are wanted or prosecuted by their country for political reasons and request political asylum, and reject the extradition request of the government of their home country.

What documents do I need to apply for political asylum?

If you cannot exercise the guarantees of democratic freedoms in your country, you can claim political asylum. If you are not a political criminal or violated UN principles.

According to the Geneva Convention, an application can be made to the border police or directly to the Immigration Department of the police station after entering the border of other countries. After proof of identity, your application is submitted to the district immigration Committee for approval.

Documents that must be submitted to the Immigration Department of the police:

1. The reasons for seeking asylum in the language of the country;

2. Copy of passport;

3. Any other documents that will facilitate the application;

Once you have a refugee permit, you can ask the immigration window for a residence permit.

The main objects of asylum are political asylum seekers. Asylum is related to the principle of non extradition of political prisoners, but the object of asylum is beyond the normal sense of political prisoners. Moreover, asylum not only includes non extradition, but also includes not expelling and allowing them to live in the territory.

To successfully apply for political asylum, the applicant should be able to demonstrate that:

1. The applicant has been persecuted in the past, or is indeed afraid of being persecuted;

2. The persecution is based on race, religion, nationality, affiliation to a social group or political opinion.

As for persecution, it refers to the physical and mental harm inflicted on the persecuted by the persecutor in order to punish the forced victim’s beliefs or characteristics, such as discrimination, corporal punishment and excessive punishment imposed for illegal departure. If the government deprives a person of his freedom and property without judicial process, it will constitute persecution due to different political opinions.

It should be noted that criminal punishment is not persecution, harassment itself does not constitute persecution, short-term detention does not constitute persecution, while massacre, imprisonment, long-term imprisonment and enslavement are persecution. Long term unfair treatment can also constitute persecution. Although economic deprivation can also constitute persecution, it must be proved that deprivation is excessive and unique.


People applying for a refugee certificate in China can stay in China with the temporary identity certificate issued by the public security organ. foreigners who are recognized as refugees can stay and reside in China with the refugee identity certificate issued by the public security organ.

“Legal basis: “Regulations on the Administration of Employment of Foreigners in China” Article 8 Foreigners working in China should enter China with a Z visa (if there is a mutual visa exemption agreement, follow the agreement), and obtain a “Foreigner Employment Permit” after entry (hereinafter referred to as the Employment Permit) and the residence permit for foreigners can only be employed in China.


Who must be the subject of the right to asylum in China?

The People’s Republic of China may grant the right of asylum to foreigners who seek asylum for political reasons.

The right of asylum is granted only to foreigners who have applied for it, not including stateless persons.

The foreigner’s request for asylum to the Chinese government must be due to political reasons, excluding general criminal offenses.

The Chinese government may agree or disagree with the request for asylum.

Foreigners granted the right for asylum shall not be extradited or expelled.

The management of their residence, relocation and movement in China shall, in principle, be treated in accordance with the treatment of general overseas Chinese nationals, but they may also be treated differently accordingly to the status of political asylum seekers accordingly to the specific circumstances. In addition, the right to asylum has nothing to do with the principle of reciprocity.

Article 32 of the constitution states that the People’s Republic of China protects the legal rights and interests of foreigners in China, and foreigners in china must abide by the laws of the People’s Republic of China. The People’s Republic of China may grant the right of asylum to foreigners who request asylum for political reasons.

 

 


Refugees in China must contact UNHCR’s offices in Beijing.

UNHCR Beijing
1-2-1, Ta Yuan Diplomatic Office Building, 14 Liangmahe Nan Lu, Beijing, China 100600
Tel: + 86 10 65 32 68 06
Faks: + 86 10 65 32 16 47
Email: chibe@unhcr.org
Working Hours: Monday to Friday 08:30-12:30 and 13:30-17:30
Time Zone: GMT + 8:00

Ured UNHCR-a je u Pekingu. Osnovana je 1980-ih. Od tada u Kini ima izbjeglica. Tražioce azila u Kini prepoznaje i štiti kineska vlada. Podnesite zahtjev za azil: Kina.

Prema UNHCR-u, od septembra 2013. Ukupan broj izbjeglica koji borave u Kini iznosi oko 301,383.

Indo-kineski: 300, 895

Tražilaca azila: 332

Izbjeglice: 166

Kompletna populacija dotičnih osoba: 301,383
 
Nedavno su izbjeglice u Kini mogle registrirati prisustvo zbog ovih statistika. Prema novom zakonu o izlasku i ulasku, usvojenom u julu 2012. godine, ali stupio na snagu 1. jula 2013. godine, izbjeglice mogu boraviti u Kini nakon što od agencija za javnu sigurnost dobiju ličnu kartu.
Takođe, tražioci azila mogu koristiti privremenu ličnu kartu za boravak u zemlji. Ali njihov izbjeglički status razmatra Stalni komitet Nacionalnog narodnog kongresa. UNHCR i kineska vlada rade na registraciji kako bi ojačali ovu situaciju. 

Kako podnijeti zahtjev za azil u Kini?

Proces registracije 

Registracija za status izbjeglica u uredu u Pekingu je jednostavna i laka.

Trebate identifikaciju-

  • Pasoš
  • Lična karta.

Određuje vašu zemlju porijekla. Takođe određuje kako ste stigli u Kinu. Nakon toga vam se daje / izdaje potvrda o sastanku. Na to morate čekati najmanje jedan ili dva mjeseca. Tokom procesa formiranja dobili ste knjigu vodiča. Morate to pročitati. Da znaju prava i ograničenja izbjeglica u Kini. Nakon toga izdaje vam se potvrda o azilu. Potvrda je oblik identifikacionog dokumenta. Možete ga koristiti kada naiđete na problem. Predočenjem potvrde policiji, puštaju vas.

Da znaju prava i ograničenja statusa izbjeglice u Kini. Vodič UNHCR-a je dato za tebe. To će vam dati certifikat o tražiocu azila kao podnosiocu zahtjeva. Vjerodajnica se koristi kada imate problem ili ste na meti policijskih hapšenja. Oslobađate se nakon što policiji pošaljete potvrdu. 

Period važenja certifikata

Rok svakog certifikata je dva do tri mjeseca i može se produžiti za više vremena. Obnavljanje certifikata, koje se primjenjuje prije nekoliko mjeseci, ima jedan uslov. Drugim riječima, kandidat se mora prijaviti policiji u gradu ili gradu kuće. Ili kod ureda za javnu sigurnost i pošaljite UNHCR-u obavijest o obnavljanju certifikata.

Ured za javnu zaštitu

Postoji najutješnija karakteristika kineskog registra azilanata. Izbjeglice mogu da se prijave za sigurnost u lokalnoj policijskoj stanici. U Kini ured za javnu sigurnost osiguravaju i kineski i strani državljani. Morate biti državljanin s važećom vizom da biste dobili registraciju kao stranac. U međuvremenu, ako vam to dozvoli izbjeglica ili tražitelj azila, dok čekate, smatrat ćete se legalnim.
Kineskoj vladi treba čestitati na širokom poticaju koji se daje izbjeglicama. Ostati u zemlji sprovodeći zakone. Taj zakon je dugo kasnio. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija stalna je članica Kine. Stranka dva strana zakona o izbjeglicama: Konvencije iz 1951. i Protokola iz 1967. Kao takva, kada je riječ o odbrani izbjeglica, Kina ne bi trebala biti na zadnjem sjedalu.
Kineska vlada za doprinos UNHCR-ovom procesu registracije azilanata. Slično kao što to ne znači da ste član osoblja, tako da je na tražiocu azila da se prijavi poslodavcu za posao. Malo informacija bi moglo biti korisno za ti ovdje.

Pitanja izbjeglica i azila

U septembru 1982. Kina je pristupila Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. i njenom Protokolu iz 1967. Domaći zakon o izbjeglicama i azilu i dalje je u toku. Uprkos pristupanju ugovorima. Član 32 i 46 Zakona o izlazu i ulasku jedine su zakonske odredbe na snazi.
 
Prva predviđa opći princip azila. U njemu se navodi da stranci koji podnose zahtjev za azil iz političkih razloga. Oni mogu dobiti azil od vlade. U Kini ovo posljednje objašnjava mogućnost ličnih karata za izbjeglice. Postoje razmatranja zakona o izbjeglicama koji se bave raznim izbjegličkim problemima. Postoji jedan članak u Zakonu o izlazu i ulasku. Tražitelji izbjeglica u Kini podliježu drugim odredbama.
Ured UNHCR-a u Pekingu vrši utvrđivanje u Kini. Riječ je o registraciji izbjeglica i izbjegličkom statusu. Priznate izbjeglice ostat će u Kini. Dok UNHCR traži trajno rješenje. To uključuje preseljenje u treću zemlju. Izbjeglice koje nisu Indochinese smatraju imigrantima bez prava na život. UNHCR im pomaže u oblastima hrane, stanovanja, zdravstva i obrazovnih aktivnosti za djecu.
Izbjeglice u Kini moraju podlijegati drugim odredbama zakona o izlasku i ulasku. Kao i ostali važeći kineski zakoni koji regulišu strance i osobe bez državljanstva. Stranci u dobi od sedamnaest i više godina moraju polagati dokumente za ispite javne sigurnosti.
 
Stranci često moraju podnijeti zahtjev za boravišnu dozvolu. Gdje god da žive sa lokalnim tijelima javne sigurnosti. Hoteli moraju obavjestiti lokalna tijela javne sigurnosti o detaljima koji se odnose na međunarodne posjetitelje.

A. Prihvat izbjeglica i rješavanje zahtjeva za izbjeglice

Službena web stranica u Kineski-

 

Razlika između azila i izbjeglica prema američkim imigracijskim zakonima.

Ko treba tražiti status azila, a ko treba tražiti status?

  1. Ne možete se vratiti u svoju zemlju.
  2. Jer si ga tamo progonio u prošlosti
  3. Razlog zbog kojeg ste progonili povezuje se s jednom od pet stvari:
  • trka
  • religija
  • Državljanstvo
  • Članstvo u društvenoj grupi
  • Vaše političko mišljenje.

I. Općenito o historiji

A. Izbjeglice iz Indokine

Iako to nije uobičajeno za izbjeglice i tražitelje azila. Zamijenio ga je Sudan nedavno sredinom 2015. na činjenicu da je dočekao i još uvijek ugošćuje veliki broj indokejskih izbjeglica. Ali ima i jednu od deset najboljih zemalja koje primaju izbjeglice. Takođe, priznat od strane Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR). Dobili su status izbjeglice i pronađeni u južnoj Kini. Prema UNHCR-u, Indochinese i izbjeglice njihove djece dobro su integrirani. I osigurala ih je kineska vlada. Indochinese izbjeglice i njihova djeca su Kinezi.

B. Izbjeglice iz ne-Indokine

 
U posljednje dvije decenije raste broj izbjeglica koji pristižu u Kinu. I tranzit i odredište zemlje za mješovitu migraciju. Dobio je proizvod svog geografskog i ekonomskog značaja. Kao i Indokine, Kina je privukla vrlo malo zahtjeva za izbjeglicama.
 
Od juna 2015. godine identificirano je 301,057 izbjeglica, 300,000 indokineskih izbjeglica i 564 tražitelja azila. Kao podatke pružila Komisija Ujedinjenih nacija za ljudska prava (UNHCR).
 
Somalija, Nigerija, Irak i Liberija imaju vodeće ne-indokineske zemlje porijekla.

C. Prilivi raseljenih stranaca iz susjednih zemalja

Kineska vlada ne prihvaća ove izbjeglice. Sjevernokorejci koji su prešli Kinu od 1990-ih smatrani su ilegalnim ekonomskim migrantima.
Za više od 30,000 etničkih Kokanga raseljenih od strane naoružane c-policije. To je također velika migracija stranaca iz Sjeverne Koreje i Burme (Mjanmar).

Zakonodavno pravo

U septembru 1982. Kina je pristupila Konvenciji iz 1951. o statusu izbjeglice i njenom Protokolu iz 1967. godine. Domaće zakonodavstvo o izbjeglicama i dalje je u toku.
Trenutno jedna klauzula u ustavu utvrđuje opšti koncept azila.
I jedan član zakona o izlasku i ulasku koji odobrava izbjeglice. Tražitelji azila, pravni status su jedine zakonske odredbe koje se odnose na izbjeglice. Širi spektar izbjegličkih problema obuhvaćen je sveobuhvatnim izbjegličkim statutom.

A. Ustav Ustav

Član 32 kaže: „Stranci koji traže azil iz političkih razloga dobivaju azil“

B. Pravilo ulaska i izlaska 2012

2012. godine usvojen je zakon o izlasku i ulasku u NRK. Zamjenjuje prethodna dva zakona o izlasku i ulasku za Kineze i strance. Postojeći zakoni o izlasku i ulasku na snagu od 1. jula 2013. godine postoje. U njemu se precizira da izbjeglice prvi put ispunjavaju uvjete za dobivanje ličnih karata u Kini. Novi zakon o izlasku i ulasku usvojen je 2012. godine.

Član 46 Zakona o izlasku i ulasku kaže da je tokom postupka provjere stranaca. Status u Kini može ostati u Kini s privremenim potvrdama o identitetu.
Strancima priznatim kao izbjeglice omogućeno je da žive ili da žive u Kini. To je sa potvrdama o identifikaciji izbjeglica koje su pribavila tijela javne zaštite.

Razmotren je prvi korak ka pravnom okviru za izbjeglice s prebivalištem u Kini.

Zakon „fondacija omogućava više promjena prava izbjeglica u Kini. Kao što su pravo na rad i pravo na obrazovanje zbog izbjeglica.

C. Predloženi zakon o izbjeglicama

Devedesetih godina prošlog vijeka pokrenuti su pokušaji stvaranja sveobuhvatnog statuta o izbjeglicama. Ali nijedan račun još nije napisan. Vlasti centralne vlade pripremile su nacrt propisa.
U svom odobrenju, propisi bi trebali obuhvaćati definicije izbjeglica, nadležne vlasti za izbjeglice. Propisi bi se trebali primijeniti u vezi s tim.

 3. Pitanja azila i izbjeglica

Iako zakon o izlasku i ulasku, specifičan za izbjeglice, uključuje samo jedan odjeljak. Oni podliježu drugim odredbama tog zakona. Kao i drugi srodni kineski zakoni koji reguliraju strance i osobe bez statusa.

 Zahtjevi za izbjeglice za prihvat i rukovanje njima

Ne postoje pravila koja regulišu prihvat i upravljanje izbjeglicama. Sukladan je kineskom zakonu, osim člana 46 Zakona o izlasku i ulasku. Nadležno tijelo nadležno za poslove izbjeglica ne postoji. U pitanjima koja se odnose na identifikaciju, repatrijaciju i izbjeglički status izbjeglica. Ministarstvo javne sigurnosti treba biti odgovorno. A Ministarstvo civilnih poslova trebalo bi biti odgovorno za preseljenje izbjeglica. Ali nijedan zakon ih ne ovlašćuje da budu nadležni organi.

Ured UNHCR-a u Pekingu opća je organizacija za registraciju izbjeglica. I utvrđivanje izbjegličkog statusa za izbjeglice izvan Indokine, prema Uredu. UNHCR traži trajno rješenje, koje često uključuje preseljenje u treću zemlju. koji omogućava poznatim izbjeglicama da ostanu u Kini.

 Izbjeglice na granici

Član 20. Zakona o izlasku i ulasku predviđa podnošenje viza prije vize. Zakon od takvih stranaca zahtijeva i prateće materijale koji dokazuju da njihovi zahtjevi za vizu.
Službenik UNHCR-a kaže da, zbog stroge granične kontrole, izbjeglice u Kini uglavnom ulaze u zemlju s važećim vizama, studentskim i posjetiteljskim vizama.

 Najnovije promjene

Kao rezultat toga, čini se da je Kina odbila napraviti poboljšanja ili revizije svog zakona o izbjeglicama.

Određivanje izbjegličkog statusa

Ured UNHCR-a u Pekingu generalno je odgovoran za procjenu izbjegličkog statusa. A prema uredu UNHCR-a u Pekingu, kineske vlasti nisu uložile značajne napore.
Treba napomenuti mandat Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice.

Izbjeglice, smještaj i podrška

Generalno, neindokejske izbjeglice u Kini tretirane su kao stranci. UNHCR im pomaže u pogledu hrane, stanovanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja za djecu.
 
Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice objavio je u novembru 2013. Djeci izbjeglicama je dozvoljeno da pohađaju osnovne državne škole.
 

Prihvatanje preseljenja izbjeglica

Kina je dala oko 2000 Laosa i manji broj kambodžanskih izbjeglica. Dolazi iz prilika za preseljenje kampova na Tajlandu 1981. i 1982. Neki su radije ostali u Kini, dok se većina repatrirala.

Put ka prirodi

U pravilu, strani državljanin koji je spreman slijediti kineski ustav. Nakon odobrenja zahtjeva, naturaliziran je kao državljanin Kine. Ako je kineski državljanin bliski rođak, nastanio se u Kini ili ima drugih valjanih razloga.
 
Imigrant koji je u zemlju ušao posjedujući privremenu kućnu vizu s dozvolom za izlaz i ulazak. Ako je on ili ona investitor po pravilu izlaska i ulaska u Kinu. Osnova humanitarnog principa predviđa i strance. Oni koji su dali „zapažen doprinos kineskom ekonomskom i socijalnom rastu“.

ostati

Svi stranci Kine koji imaju šesnaest godina ili više dozvoljeni su Zakonom o izlasku i ulasku. Njihova tijela javne sigurnosti trebaju donijeti pasoše. I ostale putne isprave ili dozvole stanovnika na uvid.

Štaviše, stranci s prebivalištem u Kini bili su dužni podnijeti zahtjev za dozvole rezidentu.
Zakon nalaže da hoteli bilježe podatke o strancima. I pošaljite svoje podatke lokalnim tijelima javne sigurnosti za one koji odsjedaju u hotelima. Ako se stranci sami smjeste, stranci se moraju registrirati. Trebalo bi da bude u lokalnim organima bezbednosti u roku od 24 sata od njihovog dolaska.
Stranac se mora registrirati u tijelima javne sigurnosti.


Izvor: Rnkx.com, www.faniuwenda.com

Naslovna slika iznad je fotografija autora Isaiah Rustad on Unsplash