Banke u Austriji

U Austriji postoji 700 banaka, uključujući akcionarske banke, komercijalne banke, poštanske štedionice i kompanije za uzajamne pozajmice. Austrija je jedna od najbogatijih zemalja eurozone. I bankarski sistem zemlje je također uspješan i zadovoljava svjetske standarde.

Čitaj više