Najbolje bolnice u Iraku

U posljednjih nekoliko godina Irak je razvio besplatni centralizirani i univerzalni zdravstveni sistem. 1970. godine počeli su koristiti bolnički model i kapitalno intenzivan model kurativne njege. Irak, za razliku od ostalih siromašnijih zemalja, koje su se usredsredile na masovnu zdravstvenu zaštitu koja koristi lekare primarne zdravstvene zaštite, Irak je razvio zapadnjački sistem sofisticiranih bolnica sa naprednim medicinskim procedurama, koje su pružali lekari specijalisti. Izvještaj UNICEF-a i SZO-a napominje da je prije 1990. godine 97 posto gradskog stanovništva i 71 posto ruralnog stanovništva imalo pristup besplatnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Bolnica Ibn Sina

Bolnica Ibn Sina smještena je u Međunarodnoj bagdadskoj zoni u Iraku. Bolnica je preuzeta pod kontrolom Oružanih snaga Sjedinjenih Država kada je Sadam Husein primljen u pritvor. Bolnicom je upravljala oružana služba Sjedinjenih Država do 30. septembra 2019. Bolnica je 1. oktobra 2009. godine vraćena iračkoj vladi, kojom su prethodno upravljale i oružane snage Sjedinjenih Država. Ljekari u bolničkom osoblju znaju engleski koji pomaže većini stranih pacijenata na najbolji način. Ova bolnica je takođe pridružena iračkom Ministarstvu zdravlja.

AL MOOSAWI Privatna bolnica

Bolnica Al Moosawi privatna je bolnica u iračkom gradu Basri. Ovo je opća bolnica koja pokriva veliki spektar medicinskih specijaliteta. Bolničko osoblje dobro poznaje engleski jezik što ga čini dobrom bolnicom za liječenje stranaca. Bolničko osoblje takođe ima veliko iskustvo u postupanju sa stranim pacijentima, posebno britanskim i američkim državljanima.

Basra, Irak

Otvoreno 24 sata

+ 964 770 493 9583

Par bolnica

Bolnica Par privatna je bolnica smještena u iračkom gradu Erbilu. Bolnica pruža medicinske ustanove na gotovo svim poljima. Bolnica pruža najviši kvalitet kliničkih pacijentima u Ebrilu. Bolničko osoblje jako govori engleski jezik, što takođe pomaže većini populacije da se liječi u bolnici.

Erbil 44001, Irak

Otvoreno 24 sati

+ 964 66 210 7001

Bolnica Rizgari

Bolnica Rizgari vladina je bolnica koja se nalazi u iračkom gradu Ebril. Bolnica ima veoma iskusno osoblje koje govori engleski jezik. Bolnica Rizgari povezana je sa iračkim Ministarstvom zdravlja. Bolnica je vezana za neke od temelja koji pružaju usluge građanima koji žive u selima i područjima koja nemaju mnogo sredstava za pomoć.

Qazi, Erbil, Irak

Oolovka 24 sata (petak zatvoreno)

+ 964 66 227 1516

izvori: allianzcare.com, Wikipedia, org