Kakav je obrazovni sistem u Turskoj?

Turska je država koja se nalazi i na azijskom i na evropskom kontinentu. Veći dio zemlje nalazi se u zapadnoj Aziji na Anadolskom poluotoku. Životni standard u Turskoj je prilično dobar, tako da ako planirate da se tamo preselite sa porodicom, vaša odluka će biti dobra.
Jedna od prvih stvari zbog kojih morate voditi računa je obrazovanje svoje djece. Obrazovni standardi u Turskoj prepoznati su kao prilično dobro u poređenju sa bilo kojom državom na svijetu, škole i univerziteti imaju visoke standarde.

Da li je obrazovanje u Turskoj besplatno?

Osnovno (lköretim) obrazovanje je obavezno za svu djecu uzrasta od 6/7 do 14/15 godina i besplatno je u državnim školama u Turskoj. Ovo obrazovanje traje osam godina (od 1. do 8. razreda) i počinje nastavom stranog jezika u četvrtom razredu.

Da li se engleski jezik uči u Turskoj?

Strani jezik koji se uči u školama varira od škole do škole. Najčešći je engleski, dok se u nekim školama umjesto toga uči njemački, francuski ili španski. Neke privatne škole kombinuju nastavu dva strana jezika.

Ovdje je kratak opis obrazovni sistem u Turskoj.

Obrazovni sistem u Turskoj

Obrazovni sistem u Turskoj sastoji se od osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, odnosno obrazovanja na univerzitetima ili sličnim institucijama. 

Osnovno obrazovanje (6 do 14 godina)

Osnovno obrazovanje je najosnovniji i najosnovniji dio obrazovanja u zemlji. Sam ustav Republike Turske kaže da obrazovanje mora biti besplatno i obavezno za sve građane. Neke od škola su privatne, ali većinu škola u zemlji finansira i vodi sama država. Osnovno obrazovanje djece u Turskoj počinje u prvom mjesecu septembra nakon 6. godine života. Nakon uspješnog završetka osnovnog obrazovanja učenici će biti nagrađeni diplomom o osnovnom obrazovanju. 

Srednje obrazovanje (14 do 18 godina)

Srednje obrazovanje u Turskoj je takođe obavezno za sve učenike u zemlji. Djeca započinju svoje srednje obrazovanje nakon uspješno završenog osnovnog obrazovanja ili nakon stjecanja diplome o osnovnom obrazovanju. Srednje obrazovanje započinje u dobi od 14 godina i nastavlja se 4 godine. Srednje obrazovanje obuhvata opšte, tehničke i strukovne studije. Takođe, studenti moraju biti poučeni turskom jeziku kao maternjem, što je obavezno za sve učenike. Nakon uspješno završenog srednjoškolskog obrazovanja učenici će dobiti Lise diplome (što znači srednjoškolska diploma). To takođe znači da se studenti mogu pojaviti na ispitima za visoko obrazovanje da bi na kraju išli na univerzitet. 

Tercijarno obrazovanje

Tercijarno ili visoko obrazovanje nije obavezno u zemlji. Turski univerziteti takođe se smatraju republikanskim institucijama u kojima studenti mogu nastaviti svoje visoko obrazovanje. Postoje različiti tipovi obrazovnih programa koje nude ti univerziteti, a ti programi mogu trajati dvije ili četiri godine. Turski univerziteti imaju visoke standarde u odnosu na ostatak svijeta. Neki od univerziteta takođe se nalaze na prvom mestu u regiji.
Pogledajte naš članak na najbolji univerziteti u Turskoj da pročitate više o ovome. 

3 komentari

  1. Très attiré par son modèle de formation, la Turquie est un chemin a suivre. Pour moi c'est serait un ouf de soulagement a poursuivre les étude là-bas. Mais j'espère bien y être un jour.

Ostavite odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.